Posts Tagged papierek lakmusowy kolekcjoner

Jaki mamy poziom inflacji

Inflacja to zjawisko, które ma miejsce praktycznie w każdym kraju – jeżeli jej poziom jest utrzymywany na nieznacznej wysokości, jest ona zjawiskiem nawet pozytywnym, stymulującym gospodarkę, znacznie gorszym zjawiskiem jest tak zwana deflacja czyli nadmierny spadek cen. W naszym kraju inflacja od początku roku była na dość wysokim poziomie, za wysokim – jak twierdzi większość […]