Posts Tagged przedawnienie mandatu mpk

Wszczęto postępowanie w KE w sprawie cen gazu z Rosji

Komisja Europejska, na wniosek jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, wszczęła postępowanie w sprawie cen gazu, który Rosja dostarcza do poszczególnych państw unijnych. Podstawa dochodzenia jest sprawdzenie, czy rosyjski dostawca gazu – Gazprom – nie dokonuje praktyk monopolistycznych, ustalając inne ceny gazu dla poszczególnych krajów – członków Unii Europejskiej, bez żadnego uzasadnienia. Kwestia dotyczy głównie […]