AKCEPTOWANA POTRZEBA

W ostatnich latach jednakże w literaturze z tej dzie­dziny akcentuje się potrzebę rozwinięcia badań międzynarodo­wych stosunków kulturalnych jako tej sfery stosunków, która, jak to sformułowano w dyskusji z udziałem kompetentnych znaw­ców przedmiotu, „zyskuje sobie coraz większą rangę, nie tylko ogólną, tj. cywilizacyjną i rozwojową, ale także ściśle polityczną stając się funkcją polityki zagranicznej wielu krajów”.Konstatacja taka — jak również wymogi samej rzeczywistości, która dostarcza mnóstwo problemów do zbadania, są obiecującą zapowiedzią rozwoju badań w tej dziedzinie na miarę potrzeb, jak i ambicji, i możliwości nauki polskiej. Jest to tym bardziej istot­ne, że koncepcja komunikowania międzynarodowego, za jaką opo­wiada się Polska wraz ze swymi sojusznikami stanowi wyzwanie pod adresem modelu lansowanego przez kraje kapitalistyczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.