BRAK NARZUCONEGO CELU

Odmienność ta polega na braku na­rzuconego z zewnątrz celu oraz na dwustronności procesu. Ponadto jest ono niesformalizowane, a — co jest bardzo istotne — uczest­nicy interakcji „są nie pod wpływem tego, co kształtuje w nich przynależność do państwa narodowego, a tego, co ukształtowała w nich kultura, na której wyrośli”Szczególnym przypadkiem komunikowania międzykulturowe­go i międzynarodowego jest komunikowanie międzyrasowe (interracial, transracial communication). Może ono mieć znaczenie dla komunikowania między państwami, występują tu bowiem dodat­kowe uwarunkowania, które uzupełniają inne: polityczne, ideolo­giczne i historyczne. Na przykład w kontaktach kulturalnych mię­dzy państwami europejskimi a narodami Czarnej Afryki docho­dzi czynnik rasowy, pod którym kryje się szereg istotnych różnic kulturowych, o których więcej może powiedzieć antropolog

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.