BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI ZAŁOŻENIA

W tym ostatnim przypadku nie mniejszą wagę mają uwarunkowania historyczne, zwłaszcza kolonializm, za przyczyną którego stosunki między byłymi metropoliami i ich koloniami były — jak to okreś­lają A. L. Rich i D. M. Ogawa — raczej „zawładnięciem kultu­ralnym” (cultural take-over) niż dwustronnym komunikowaniem kulturalnym (two-way cultural communication).Budzą pewne wątpliwości dwa założenia, na których autorzy wspierają koncepcję komunikowania międzykulturowego. W pierwszym przypadku chodzi o założenie, że komunikowanie tą j typu jest (lub powinno być) procesem w pełni żywiołowym bez regulacji i sterowania akcjami kulturalnymi przez rządy, czyli „swobodną mterpenetracją społeczeństw” zgodną z prawami dy­fuzji cywilizacyjno-kulturowej. Taki charakter ma zdaniem nie- tórych badaczy działalność osób i instytucji prywatnych, które uczestniczą w transferze wytworów kulturowych na skalę ponad­narodową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.