CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE

Jeżeli spojrzeć całościowo na sklasyfikowane wyżej problemy, to można dojść do wniosku, że każdy z osobna stanowi temat sam w sobie, a jednocześnie wszystkie łączą się we względnie kohe­rentny kompleks zagadnień, w którym funkcję spoiwa pełnią takie hasła, jak informacja, kultura, stosunki międzynarodowe, komu­nikowanie społeczne i in.Rozległość problematyki, jej złożoność, a przede wszystkim fakt, że komuniKowanie międzynarodowe jest jeszcze dalekie od stanu dojrzałości czynią zadanie wdzięcznym dla badacza, ale z drugiej strony stanowią niemałą przeszkodę w realizacji zamie­rzenia. Pierwszy wzgląd jest jednak decydujący: komunikowanie międzynarodowe, jeśli jeszcze nie dziś, to na pewno w przyszłości współdecydować będzie o kształcie egzystencji zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw na równi z innymi czynnikami, które dziś uznaje się za najistotniejsze. Jakimś miernikiem wagi tego czynnika dla życia społeczeństw może być fakt, że UNESCO ogło­siła rok 1983 „światowym rokiem komunikowania”.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.