CHAOS TERMINOLOGICZNY

W rezultacie problematyka komunikowania międzynarodowego obrosła w dość bogatą literaturę analityczno- -opisową, odczuwalny natomiast jest niedostatek studiów meto­dologicznych i koniecznych uogólnień, które pozwoliłyby na peł­niejszą systematyzację problemu. Jest to do pewnego stopnia zro­zumiałe, trudno było pokusić się o syntezę teoretyczną i zweryfi­kowaną metodologię, gdy brak badań empirycznych, opracowań analityczno-opisowych i — ogólnie mówiąc — wartościowych przyczynków. Dziś tego materiału analitycznego mamy już sporo, toteż war­to zaryzykować podjęcie kilku problemów ogólniejszych, w tym także warsztatowych, mając w polu widzenia najpilniejsze potrze­by w zakresie badań nad komunikowaniem międzynarodowym.Rozważania tego typu zaczyna się zazwyczaj od pytania, czy komunikowanie międzynarodowe jest dyscypliną, a jeśli tak, to jakie argumenty za tym przemawiają.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.