CORAZ LICZNIEJSZA GRUPA

Ci z teoretyków, którzy pojmują komunikowanie międzynaro­dowe bardzo szeroko, jako żywiołowe współoddziaływanie spo­łeczeństw, skłonni są hołdować metodzie logicznej traktując pro­cesy, o których mowa, jako samoregulujący się system nie podle­gający kontroli i dający się co najwyżej tylko opisać poprzez od­krycie logiki praw nim rządzących.Coraz liczniejsza grupa autorów skłania się do stosowania me­todologii behawioralnej, która służy im do badania psychologii postaw w stosunkach międzynarodowych i która wyjaśnia zarów­no naturę konfliktów, jak i akty współdziałania między państwa­mi.Zdaniem J. Markhama, podejście behawioralne jest skutecz­nym panaceum na metodologiczne niedostatki nauki. Autor widzi tę dziedzinę jako „istotną część szerokiego, a jednocześnie wy­specjalizowanego obszaru interdyscyplinarnego, w którym łączy się różne dyscypliny stosujące metodę behawioralną. Dziedzinę, której mówimy można określić jako „zachowania systemów mię­dzynarodowych” (International systems behaviourf.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.