DEFINICJA PRZEDMIOTU

Przy tak szerokim przedmiocie łatwo zrozumieć trudności, jakie napotykają autorzy w formułowaniu w miarę spójnej definicji przedmiotu, która obejmowałaby wszystkie istotne elemen­ty tego zjawiska.Można poprzestać na definicji najprostszej i najbardziej po­jemnej, określającej komunikowanie międzynarodowe jako „pro­ces komunikowania między różnymi narodami”. Takie sformu­łowanie zakłada precyzyjne rozumienie obu pojęć głównych: ko­munikowania i narodu. Rzecz w tym jednak, że obydwa są dość niejednoznaczne, różni autorzy przyporządkowują im różne zna­czenia.Przyjmując definicję w cytowanym kształcie można, się narazić na zarzut tautologii (bo już z logicznego punktu widzenia pojęcie „komunikowanie międzynarodowe” jest w gruncie rzeczy definicją, jeśli uznamy, że obydwa człony nie wymagają bliższe­go określenia). 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.