DYFUZJA WARTOŚCI

W związku z zagadnieniem kontaktów między społecznościami oraz wzajemnym przenikaniem elementów ich kultur wybitny polski socjolog, F. Znaniecki, wyróżniał dwa rodzaje tych ele­mentów: stałe, które konstytuują dane społeczeństwo, tj. insty­tucje polityczne i prawne, oraz wędrowne (mity, opowieści, sztuki, techniki, narzędzia, pieniądz itp.). Zjawiska kulturowe tej drugiej grupy stanowią główny przedmiot wzajemnego przenikania. Z punktu widzenia komunikowania międzynarodowego naj­istotniejsze są te twierdzenia teorii dyfuzji, które wyjaśniają pro­ces przejmowania idei i elementów struktury społecznej. Dyfuzja wartości i wzorcow społecznych jest zdaniem socjologów proce­sem bardziej skomplikowanym, wymaga bowiem spełnienia pew­nych warunków, które nie są konieczne w procesie przejmowania elementów kultury materialnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.