FUNKCJONALNY ZAKRES

Na dziś chodzi tylko o ustalenie zakresu funkcjonalnego pojęcia , ko­munikowanie międzynarodowe”, a jeszcze ściślej o wyodrębnienie z” za­chodzących na siebie dyscyplin zespołu zagadnień, z których można stwo­rzyć w miarę spójny zakres. W celu plastycznego przedstawienia tego syntetycznego przedmiotu można posłużyć się logicznym schematem in­terferencji zakresów różnych pojęć, które w tym przypadku oznaczają dyscypliny naukowe. Pewne zakresy tych dyscyplin, które odnoszą się do zagadnień międzynarodowych tworzą krąg zagadnień, które badacz proce­sów komunikowania międzynarodowego powinien włączyć w obszar tych zainteresowań. Schemat ten jest ze swej natury na tyle uproszczony, że wymaga kilku dodatkowych wyjaśnień. Należy przede wszystkim stwierdzić, że nie wszystkie z ujętych w nim dyscyplin uczestniczą w jednakowym stopniu we współtworzeniu zakresu interesującej nas dziedziny. Największy udział przypada nauce o stosunkach międzynarodowych oraz ogólnej teorii komu­nikowania. Ze schematu wynika ponadto, że zakres obszarów wspólnych dla przedmiotu komunikowania międzynarodowego staje się coraz szerszy, mieści bowiem w sobie nie tylko dziedziny tradycyjnie „międzynarodowe” (prawo międzynarodowe, historia dyplomacji, częściowo także międzyna­rodowe stosunki ekonomiczne i in.), ale również wiele dyscyplin ogólnych (socjologia, psychologia, antropologia, etyka, językoznawstwo), których za­interesowania zaczynają obejmować różne aspekty życia międzynarodo­wego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.