GŁÓWNE ELEMENTY METODOLOGII MARKSISTOWSKIEJ

Badacz-marksista znajdzie też elementy wspólne w pracach wielu innych autorów zachod­nich, np. w badaniach prowadzonych przez Grupę Tampere w Finlandii (T. Varis, K. Nordenstreng), a także w niektórych pra­cach badaczy amerykańskich i zachodnioeuropejskich, którzy pró­bują przezwyciężyć słabości metodologii zachodniej przez spro­wadzanie do rozsądnych proporcji formalnych i technicznych problemów komunikowania i nadawania im szerszej perspektywy zwracając uwagę na treści komunikowania oraz ich przesłanki po- lityczno-ideologiczne, ekonomiczne i kulturowe. Klasycy marksizmu żyli i tworzyli w czasach, gdy komuniko­wanie społeczne wkraczało dopiero w erę wielkonakładowej prasy masowej, której oddziaływanie nie wykraczało w zasadzie poza granice pojedynczych krajów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.