GŁÓWNE NAKŁADY

Główne nakłady na trwałe aktywa kapitałowe określane są inwestycjami w kapitał trwały, podczas gdy pozostałe, mniejsze, bardziej zmienne nakłady przeznaczone są na zmiany poziomu zapasów produkcyjnych. Zarówno nakłady na zastąpienie (restytucję) zuzytych aktywów kapitałowych jak i nakłady na zwiększenie majątku trwałego ujęte są w pozycji „inwestycje brutto”. Podczas gdy statystycy dochodu narodowego zwykle oddzielają inwestycje jako nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa, (z wyjątkiem nakładów na budowę domów) od konsumpcji (jako nakładów ponoszonych przez gospodarstwa domowe), ten podział ma charakter arbitralny. Federalne, stanowe i   lokalne rządy wydają około $924 miliardy na dobra i usługi konsumpcyjne inwestycyjne („rządowe zakupy dóbr i usług”) lub około 20 procent PNB.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.