KLASYCY MARKSIZMU

Leninowska koncepcja wolności prasy jest kluczem do formułowania i rozumienia modelu komunikowania proponowanego społeczności międzynarodowej przez państwa so­cjalistyczne. Klasycy marksizmu wnieśli równie wielki wkład w nowe uję­cie dziedziny, której badania nad komunikowaniem międzynaro­dowym zawdzięczają swój rozwój, a mianowicie teorii stosun­ków międzynarodowych. K. Marks i W. I. Lenin byli pierwszymi, którzy odkryli współzależność między klasową strukturą społe­czeństw a charakterem stosunków międzynarodowych w poszcze­gólnych formacjach społecznych. Idea pokojowego współistnienia państw o różnych systemach społecznych, którą sformułował twórca państwa radzieckiego, jeszcze bardziej nabiera dziś aktual­ności jako źródło pozytywnych norm współżycia międzynarodo­wego w tej sferze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.