KRES MONOPOLU

Kres monopolu amerykańskiego przyniósł początek lat sześć­dziesiątych, kiedy to powstały warunki sprzyjające podjęciu sys­tematycznych badań zarówno empirycznych, jak i teoretycznych najpierw w obu częściach Europy, a nieco później także w kra­jach pozaeuropejskich. Europa Zachodnia jako druga zaczęła roz­wijać badania nad komunikowaniem. Ich rozwojem zaintereso­wane były zarówno rządy, jak i instytucje prywatne, kapitał. Mi­mo podobieństwa struktur ustrojowych Europy Zachodniej i Sta­nów Zjednoczonych badacze zachodnioeuropejscy nie trzymali się ściśle amerykańskiej tradycji naukowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.