LICZENIE PKB

PNB liczony w ccnacb stałych jest to produkt narodowy brutto przeliczony z uwzględnieniem zmian cen przy zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika (deflatora) cen.Gdy dokona się takich przeliczeń danych dotyczących każdego roku, zmiany PNB’w czasie odzwierciedlą zmiany rzeczywistej produkcji, a nie zmiany poziomu cen. Nominalny produkt narodowy brutto (liczony w cenach bieżących)’jest to produkt narodowy brutto obliczony bez przeliczania skutków zmian cen.. Jeżeli dokona się takich przeliczeń dla wszystkich liczb zawartych w 1 kolumnieuzyskamy dane dotyczące PNB wyrażone w cenach stałych z 1982 roku. Przelicznik (deflator) cen PNB wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w P . w jakimś roku w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku bazowym (tutaj za rok bazowy przyjęto rok 1982).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.