METODOLOGICZNE PROBLEMY

Ponadto dziedzina, któ­rą się zajmujemy, należy do obszaru nauk społecznych, „uczestni­czy” więc w sporze metodologicznym, jaki wiodą między sobą nauki burżuazyjne z marksistowskimi. W tej sytuacji celowe bę­dzie dokonanie krótkiego przeglądu metod stosowanych przez ba­daczy zachodnich, a następnie naszkicowanie podejścia marksis­towskiego. Różnorodność szkół teoretycznych i kierunków metodologicz­nych w zachodnich ujęciach problematyki komunikowania mię­dzynarodowego jest prostą konsekwencją różnorakiego określania przedmiotu badań.Autorzy, którzy ograniczają przedmiot badań do międzynaro­dowego komunikowania politycznego (W. Ph. Davison), hołdują najczęściej metodzie realistycznej, która ujmuje komunikowanie w funkcji politycznej (power communication) jako sumę oddzia­ływań między państwami w ramach „czwartej sfery polityki za­granicznej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.