MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

W modelu W. Ph. Davisona ten typ komunikowania nakłada się na podstawy trójkątów, tzn. odbywa się między społeczeń­stwami. Ma ono charakter najbardziej masowy, a od komuniko­wania politycznego, tak jak je pojmują wyżej wymienieni auto­rzy, różni się tym, że nie jest sterowane przez rządy, a ma cha­rakter żywiołowy. Komunikowanie to określane jest przez wielu autorów jako „Tniędzykulturowe” (cross-cultural, intercultural, trans-cultural itp.). Jednakże i w tym nurcie literatury nie brak pewnego zamieszania pojęciowego. Dla jednych autorów jest to komunikowanie międzykulturowe, ponieważ jego treścią jest naj­szerzej pojęta kultura; dla innych z kolei dlatego, że kultury róż­nych narodów mogą swobodnie na siebie oddziaływać nie krępo­wane kontrolą ze strony rządów, które ograniczałyby spontanicz­ność tego obustronnego promieniowania. Tak konceptualizuje ten typ komunikowania K. S. Sitaram, socjolog z Uniwersytetu Ha­wajskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.