MNIEJSZY ROZRZUT

Mniejszy „rozrzut” terminologiczny występuje w literaturze nieanglosaskiej, co nie dowodzi jednak większej dyscypliny au­torskiej, ile raczej wynika z faktu, że jest o wiele mniej publi­kacji na ten temat. Sformułowania w literaturze francuskiej wy­wodzą się z tych samych łacińskich źródłosłowów semantycznych, co i angielskie (np. communication transculturelle, information Internationale, echanges culturels, circulation internationale des informalions et idees i communication Internationale). Z tego sa­mego pnia etymologicznego wywodzą się terminy używane w piś­miennictwie włoskim (communicazione intemazionale lub inter- culturale).Lista przytoczonych wyżej kombinacji terminologicznych jest daleka od wyczerpania, co dowodzi pomysłowości autorów, zwłasz­cza amerykańskich, w wynajdywaniu nowych terminów o nie­jednoznacznej konotacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.