NA PODSTAWIE PYTAŃ

Na stawianie takich pytań wpływ miały niewątpliwie uwa­runkowania obiektywne: wzrost roli komunikowania w stosunkach międzynarodowych w związku z wprowadzaniem na szerszą skalę nowych, coraz wydajniejszych technik przekazu. Z całą ostrością stawia problem kryteriów moralno-politycznych perspektywa użycia satelitów komunikacyjnych do bezpośredniej emisji pro­gramów telewizyjnych. Bezkrytyczne zachwyty „modernistów” coraz; częściej ustępują miejsca głębszej refleksji nad społecznymi kulturalnymi konsekwencjami tych przedsięwzięć. Uzupełnienie metodologii badawczej o elementy postulaty wno- -norinatywne miało bardzo korzystny wpływ na rozwój badań w tej dziedzinie. Wzbogaciło ono literaturę przedmiotu o nowy, bra­kujący dotąd wymiar: sprowadziło do rozsądnych proporcji uży­cie metod szczegółowych („socjologizujących” i „psychologizują- cych” problem), a wyeksponowało pytanie zasadnicze — o jakość komunikowania międzynarodowego mierzoną w kryteriach moralno-politycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.