NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTA KONCEPCJA

Podejście takie zaciemnia jednak obraz, rozwadnia sam przedmiot, proponując badania ekstensywne. Dla­tego też niektórzy badacze widzą konieczność ograniczenia przed­miotu swych zainteresowań do najistotniejszych w ich przekona­niu kierunków. Wybór pada najczęściej na dwa z nich — między­narodowe komunikowanie polityczne i międzykulturowe.Najbardziej rozwiniętą koncepcję tego typu komunikowania przedstawia wspomniany W. Ph. Davisonls, który umieszcza je na drugim piętrze swego modelu trójkątów. Międzynarodowe ko­munikowanie polityczne to w koncepcji W. Ph. Davisona oddzia­ływanie na linii: rządy — obce społeczeństwa

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.