OBOK OMAWIANYCH METOD

Obok trzech omówionych wyżej metod, których wybór impli­kowany jest niekiedy zakresem przedmiotu, stosuje się także me­todę historyczno-opisową, która pozwala na odtworzenie ewolucji zjawiska i jego stanu aktualnego w aspektach socjologicznych, po­litycznych, kulturalnych i in.W latach siedemdziesiątych wielu autorom takie podejście przestało jednak wystarczać. W metodologii badań coraz częściej zaczęły się pojawiać elementy normatywne, tzn. zaczęto oceniać ten proces także w kategoriach moralno-wartościujących. Historia opis obecnej rzeczywistości posłużyły im za punkt wyjścia w próbach udzielenia odpowiedzi na pytania: jaki jest stan obecny, a co jest stanem pożądanym, jakie wartości winny służyć jako kryteria i jakich norm winni przestrzegać uczestnicy procesu ko­munikowania międzynarodowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.