OPEROWANIE TERMINOLOGIĄ

Terminologia, jaką operuje literatura marksistowska, jest sto­sunkowo mało zróżnicowana. W piśmiennictwie polskim wystę­pują najczęściej pojęcia: współpraca (lub wymiana) informacyjno- -kulturalna, obieg informacji, rzadziej — związki kulturalne, mię­dzynarodowe stosunki kulturalne, kontakty kulturalne, a niekie­dy — propaganda międzynarodowa.Podobne wartości znaczeniowe mają terminy, jakimi posłu­guje się literatura i publicystyka radziecka: obmien kultumymi cennostiami, kultumyje swiazi, kulturnoje sotrudniczestwo, miezdunarodnyje kultumyje otnoszenija. O terminach stosowanych w literaturze krajów socjalistycznych można ogólnie powiedzieć, że akcent pada w nich na element organizowanego działania w prze­ciwieństwie do terminów zachodnich, które wybijają żywioło­wość tych procesów w analogii do zjawisk przyrodniczych, nie­kontrolowanych (przepływ, cyrkulacja, krążenie).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.