OPRACOWANIE WIELU PROGRAMÓW

Opracowanie wielu problemów z pogranicza dyscypliny, w tym zagadnienia relacji interkulturalnych, proce­sów dyfuzyjnych, wpływu środków masowego przekazu na kształ­towanie i zmiany wartości kulturowych znajduje się w dorobku teoretycznym socjologii polskiej. Plonem lat siedemdziesiątych jest również szereg przyczynków, w których autorzy zastanawia­ją się, jaką rolę ma do odegrania informacja i kultura w urzeczy­wistnianiu idei pokojowego współistnienia państw o różnych sys­temach.Podobnie jak w badaniach na Zachodzie, również i w Polsce oraz innych krajach socjalistycznych interesująca nas tu proble­matyka jest raczej domeną ogólnej teorii komunikowania niż nau­ki o stosunkach międzynarodowych, gdzie jest praktycznie ciągle nieobecna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.