OSIĄGNIĘTY ETAP

Zanim jednak ludzkość osiągnęła etap, w którym dzięki no­woczesnym środkom masowego przekazu omawiane zjawiska na­brały globalnego zasięgu stając się głównym produktem komuni­kowania, wzajemne oddziaływanie różnych kultur przeszło przez kilka faz, w których efekty dyfuzyjne były niejako produktem ubocznym, choć miały się okazać ważnym czynnikiem procesu historycznego. Komunikowanie międzykulturowe jest tak stare, jak świado­mość odrębności cywilizacyjno-kulturowych różnych społeczeństw, a międzynarodowe sięga epoki, gdy kształtowała się również świa­domość ich odrębności etnicznej. W obu przypadkach zresztą ko­munikowanie musiało być aktem nieco wcześniejszym, ono to bo­wiem uświadamiało grupom ich odrębność kulturową czy etniczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.