OSIĄGNIĘTY POZIOM

W 1984 roku osiągnięty został poziom $558,4 miliardów, po czym nastąpił spadek do kwoty $431,7 miliardów w roku następnym. Mimo tej pozornej precyzji, powyższe dane można traktować jedynie jako pewne dane orientacyjne ustalone w oparciu o pewne przemyślane założenia analityczne. Pan 0’Leary wywodzi te dane z różnic w szacunkach oszczędności osobistych wyliczonych przez Zarząd Reze­rwy Federalnej i Departament Handlu, podawanych w statystykach dochodu narodowego. Dane dotyczące oszczędności dostarczane przez Zarząd Rezerwy Federal- A nej, które są wyższe niż dane Departamentu Handlu, są oparte o coroczny przyrost netto całości aktywów finan­sowych – obejmują one gotówkę w obiegu, depozyty na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz ra- ; chunki terminowe i inne rachunki oszczędnościowe po­siadane przez osoby indywidualne, plus ich inwestycje netto w aktywa majątkowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.