OSOBNA GRUPA

W starszych opracowaniach (do końca lat pięćdziesią­tych) często można było spotkać termin International propagan­dau. Dziś znikł on niemal całkowicie, zwłaszcza z prac o ambicjach teoretycznych, uznany został bowiem za moralnie naganny, bu­dzący negatywne skojarzenia. Osobną grupę stanowią sformułowania, w których jednym z członów jest communication: world communication (komuniko­wanie światowe), transnational communication (komunikowanie transnarodowe), cross-cultural (lub intercultural) communication (komunikowanie międzykulturowe), communication across borders (komunikowanie poprzez granice), supranational communication (komunikowanie ponadnarodowe) i wreszcie termin, który wystę­puje najczęściej — International communication (komunikowanie międzynarodowe).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.