POCZĄTEK DŁUGOTRWAŁEGO OKRESU

Podbój był począt­kiem długotrwałego okresu narzucania społecznościom podbitym wzorów kulturowych zdobywcy. Środkiem doń wiodącym było nierzadko niszczenie kultur wysoko nawet rozwiniętych, zwłasz­cza w Azji oraz Ameryce Południowej i Środkowej. Wiele przy­kładów ilustrujących zamierzone i narzucone efekty dyfuzyjne znajdujemy i dziś w postaci tzw. imperializmu kulturalnego do­konującego się za pośrednictwem nowoczesnych technik komuni­kowania. Mimo że czasy zawładnięć kulturowych będące nie­uchronnym następstwem podbojów kolonialnych należą do prze­szłości, to jednak wielu autorów nie waha się nazwać współczes­nych form dominacji jednych narodów nad innymi w tej sferze mianem „agresji kulturalnej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.