POLITYKA FISKALNA

Polityka fiskalna (określana niekiedy mianem polityki budżetowej) jest manipulowaniem poziomu wydatków federalnych i podatków w celu osiągnięcia wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia, produkcji, stabilności’cen i wzrostu gospodarczego. Moneta- ryści, w odróżnieniu od tych poglądów, utrzymują że wahania koniunktury gospodar­czej wywołane są głównie zmianami tempa wzrostu zasobów pieniężnych kraju. Ci ekonomiści zalecają, by rząd ograniczał amplitudę wahań przy pomocy polityki monetarnej. Polityka monetarna (pieniężna) jest manipulowaniem stopy wzrostu krajowej podaży pieniądza w celu stabilizowania poziomu zatrudnienia i produkcji. Znaczna część naszych rozważań ekonomicznych poświęcona jest omówieniu im­plikacji tych i innych teorii dla polityki gospodarczej. Tutaj wystarczy, że podkreślimy, że stabilizacja poziomu aktywności gospodarczej kraju stała się jedną i podstawowych funkcji rządu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.