PROBLEMATYKA KOMUNIKOWANIA

Problematyka komunikowania międzynarodowego obrosła w bogatą literaturę i publicystykę na całym świecie w zasadzie do­piero w latach siedemdziesiątych. W propagandzie masowej, za­równo w krajach kapitalistycznych jak i socjalistycznych zaintere­sowanie różnymi tematami z tej dziedziny było (w tych latach) szczególnie intensywne. Stało się to za przyczyną wielu spektaku­larnych wydarzeń międzynarodowych, a zwłaszcza odbytej w 1975 r. w Helsinkach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dyskusje i kontrowersje międzynarodowe wokół licznych problemów z tego zakresu są dziś nieco rzadsze w propagandzie masowej, ale nadal żywe na forum organizacji międzynarodo­wych, w komisjach ekspertów, w literaturze i publicystyce specjalistycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.