PROBLEMY KOMUNIKOWANIA

Od samego początku w badaniach na tym terenie ujawniła się tendencja do traktowania środków masowego przekazu, zwłaszcza radia i telewizji, jako skutecznego panaceum na analfabetyzm, zocofanie i inne problemy nękające społeczeństwa tych krajów. Stąd też w badaniach postawiono na pierwszym miejscu zagadnienie wykorzystania środków komuni­kowania jako instrumentu rozwoju społecznego. Problemy komunikowania w aspekcie międzynarodowym, z po­czątku rzadko obecne w literaturze, zaczęły zyskiwać należną im rangę w miarę uświadamiania sobie przez badaczy ważkiej roli tego narzędzia polityki społecznej w emancypacji kulturalnej na­rodów spod dominacji byłych metropolii kolonialnych. Dzięki te­mu nurtowi badań można odtworzyć kształtującą się dopiero kon- cepcję komunikowania międzynarodowego, jaką proponuje Trzeci Świat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.