PROCEDURY ZBIERANIA DANYCH

Jeżeli procedury zbierania danych ulegają zmianie lub też ankieterzy nie przestrzegają ustalonych zasad postępowania – to znaczy zmieniają sformułowania ankiety lub też nacisk na poszczególne jej elementy – rezultaty badań będą zniekształcone. Jeśli ci, którzy są badani zatają swój rzeczywisty status zatrudnienia, rezultaty badań zostaną jeszcze bardziej zniekształcone. Małe zmiany stóp bezrobocia w skali miesięcy mogą być wynikiem pomyłek lub zmian procedurycyjnych przemysłu przetwórczego (liczoną w godzi­nach).  średnią liczbę składanych tygodniowo po raz pierwszy podań o zasiłek dla bezrobotnego w stanowych instytucjach ubezpieczeniowych (w tysiącach)  liczba zamówień na nowe dobra konsumpcyjne i ma­teriały liczone w cenach 1972 roku (mid dolarów) sprawność działania sprzedawców, mierzona udzia­łem przedsiębiorstw uzyskujących spóźnione dostawy (w procentach) saldo liczby nowotworzonych przedsiębiorstw (wskaźnik z 1967 = 100)  kontrakty i zamówienia na budowę nowych fabryk wg dolarów z 1972 roku (mid. doi.),

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.