PRZEMIENNE WYSTĘPOWANIE

Nie wszedł jeszcze natomiast całkowicie do obiegu termin „ko­munikowanie międzynarodowe”. Występuje on na przemian z „ko­munikacją międzynarodową”, będącą kalkowym tłumaczeniem terminów obcojęzycznych. Termin „komunikacja” jest jednak ra­czej nie do przyjęcia, kojarzy się bowiem raczej z transportem, z przemieszczaniem się ludzi z miejsca na miejsce. Dlatego też dla uniknięcia zamieszania pojęciowego zaczęto się posługiwać w na­szej literaturze prasoznawczej rzeczownikiem odsłownym „komu­nikowanie  (masowe, społeczne i in.). Ale nawet ograniczony tylko do tej funkcji znaczeniowej termin ten w dalszym ciągu nie zyskuje pełnej jednoznaczności. Jego konotacja mieści bowiem w sobie takie znaczenia, jak „transmisja informacji” w najszer­szym tego słowa znaczeniu; „rozumienie”, „oddziaływanie” bliskie w znaczeniu propagandzie, komunikowanie jako „kształtowanie określonej wspólnoty” (nawiązanie do źródłosłowu łacińskiego communicare = „podzielać”, „brać udział”); jako „wymiana” zna­czeń i symboli między ludźmi i wreszcie w makroskali jako ele­ment systemu społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.