PRZYJĘTE KOMUNIKOWANIE

Nie wynika stąd, że tak pojęte komunikowanie międzynarodo­we musi być „międzypaństwowym”. To drugie, jeśli w ogóle sam termin można uznać za poprawny, oznaczałoby raczej komuniko­wanie zinstytucjonalizowane, czyli to, co J. Mikułowski Pomorski określa jako stosunki między oficjalnymi reprezentantami naro­dów, odróżniając je od stosunków między narodami w węższym tego słowa znaczeniu. Rozróżnienie to dotyczy wprawdzie sto­sunków międzynarodowych, ale można je także odnieść do ko­munikowania międzynarodowego.Jeśli rozumieć komunikowanie międzynarodowe szerzej niż komunikowanie między ludźmi należącymi do różnych państw na­rodowych, to należałoby włączyć do zakresu tego pojęcia rozległy obszar komunikowania międzyetnicznego nie tylko między gru­pami żyjącymi w różnych państwach, ale także między tymi, które współegzystują w jednym państwie wieloetnicznym (Stany Zjednoczone, Kanada, ZSRR i in.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.