ROZWÓJ BADAŃ

Na lata sześćdziesiąte przypada też rozwój badań w krajach socjalistycznych. Polskie tradycje badawcze należą do najstar­szych. Prace badaczy z Polski, Związku Radzieckiego, NRD i in­nych krajów socjalistycznych były największym wyzwaniem za­równo teoretycznym, jak i ideologicznym rzuconym amerykań­skiej teorii komunikowania społecznego. Uczeni z krajów socja­listycznych nie odrzucają całego dorobku nauki burżuazyjnej w tej dziedzinie. Poddając go twórczej krytyce i wykorzystując nie­które doświadczenia zachodnie konstruują własną metodologię, rozwijają leninowską tradycję prasy nowego typu w ustroju socja­listycznym. Podobnie jednak jak w krajach kapitalistycznych so­cjalistyczna teoria komunikowania społecznego długo nie podej­mowała problematyki międzynarodowej w tym zakresie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.