ROZWÓJ I STAN BADAN

Trudno im więc przypisy­wać zasługę wyodrębnienia komunikowania międzynarodowego jako dziedziny badań, choć niewątpliwie zawarte w ich opracowa­niach przyczynki do tematu miały swoją wartość dla później­szych prób określenia przedmiotu. Komunikowanie międzynaro­dowe zawdzięcza więc swoją emancypację raczej badaczom pro­cesów komunikowania masowego, co potwierdza samo sformuło­wanie przedmiotu.Choć komunikowanie międzynarodowe jest tak stare, jak sa­ma społeczność międzynarodowa, a komunikowanie międzykultu­rowe jeszcze starsze, bo równoczesne z powstawaniem odrębności etniczno-kulturowych, to jednak badacze zaczęli je dostrzegać ja­ko interesujący przedmiot dopiero w epoce środków masowego przekazu, i to nie prasy drukowanej i agencji telegraficznych, mi­mo ze w ubiegłym stuleciu można było mówić o ich międzyna- ro owym zasięgu, a dopiero w okresie upowszechnienia radia Był to bardzo płodny okres dla literatury przedmiotu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.