STATYSTYKI BEZROBOCIA

Pracownicy nie- pełnozatrudnieni są to te osoby, które albo pracują w niepełnym wymiarze godzin pracy choć byłyby skłonne pracować na pełnym etacie albo też pracują na stanowiskach nie wymagających posiadanych przez nie kwalifikacji (w znaczeniu wykształcenia, doświa­dczenia, lub stażu pracy).Ponadto, statystyki bezrobocia nie uwzględniają zmian względnych rozmiarów siły roboczej. Jedną z przyczyn wzrostu stopy bezrobocia w ciągu ostatniego trzydzies­tolecia było to, że rosnący procent ludności w wieku produkcyjnym zaczął poszukiwać pracy. By otrzymać bardziej dokładny obraz stanu rynku pracy w kraju winniśmy spojrzeć na dane dotyczące poziomu stopy aktywności zawodowej siły roboczej. Stopa gotowości zawodowej siły roboczej stanowi stosunek liczby dorosłej ludności cywilnej liczonej jako wchodząca w skład siły roboczej (zatrudnionych lub bezrobotnych) do ogólnej liczby niezinstytucjonalizowanej dorosłej ludności kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.