SYSTEMATYZACJA PROBLEMU

Uprzedzając rozstrzygnięcie kwestii, czy komunikowanie mię­dzynarodowe jest jednorodną dyscypliną o zwartym polu badaw­czym, czy też obszarem wielodyscyplinarnym trzeba stwierdzić, że jest ono jako przedmiot badań dziedziną młodą. Wyrosła ona ze skojarzenia dwóch gałęzi nauk społecznych, a mianowicie z nauki o stosunkach międzynarodowych oraz teorii komuniko­wania społecznego. Mimo że pierwsza z tych dziedzin jest o wiele starsza, powstała bowiem na początku tego stulecia (a jedna z jej części — doktryna prawa międzynarodowego publicznego sięga nawet swymi korzeniami do H. Grocjusza i E. Vattela), to jednak autorzy zawsze traktowali problematykę międzynarodowych sto­sunków kulturalnych po macoszemu

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.