TEORETYCZNA LITERATURA

Stąd też literatura teoretyczna jest jeszcze niewystarczająca, a materiał analityczny — przez całe lata sześćdziesiąte — ograniczał się do opisu form i metod propagandy zachodniej kierowanej do społe­czeństw socjalistycznych. Sytuacja taka odzwierciedlała realia lat sześćdziesiątych. Ko­munikowanie międzynarodowe nie wyszło jeszcze wtedy poza jednostronną propagandę o charakterze interwencyjnym nakie­rowaną z Zachodu na kraje socjalistyczne oraz propagandę poli­tyczną i kulturalną penetrującą kraje Trzeciego Świata. W tej sytuacji trudno się nawet dziwić, że autorzy z krajów socjali­stycznych koncentrowali się głównie na analizie form, metod i treści propagandy zachodniej rozwijanej w ramach tzw. czwar­tej sfery polityki zagranicznej, w tym zwłaszcza wojny psycho­logicznej, którą w naszej literaturze określano również mianem dywersji ideologicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.