TERMINY SKŁADOWE

Rozwijając natomiast obydwa te terminy składo­we, tj. formułując własne ich określenie lub decydując się na przyjęcie określeń już przez kogoś stworzonych ryzykujemy za­rzut nieczytelności, przegadania czy nieadekwatności definicji „komunikowania” i „narodu”. Z praktycznego punktu widzenia bardziej trafna jest definicja G. Maletzke’go, który określa ko­munikowanie międzynarodowe jako (,proces komunikowania mię­dzy różnymi krajami lub narodami poprzez granice”. Autor po­zostawia wprawdzie bez definiowania termin „komunikowanie”, ale ujednoznacznia przymiotnik „międzynarodowy”. Wnosząc do tej definicji jedną poprawkę, można określić komunikowanie mię­dzynarodowe jako proces komunikowania między ludźmi należącymi do różnych państw naro­dowych. Natomiast komunikowanie społeczne (bo tylko o ta­kim można mówić w tym kontekście) należy rozumieć jako pe­wien typ interakcji międzyludzkich, które następują za pośred­nictwem różnorakich symboli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.