TRZY ZAŁOŻENIA

Z metodologii marksistowskiej wypływają trzy główne założenia kon­cepcji badań w tym przedmiocie:ujęcie analizowanego problemu w dialektycznym związku z innymi,nawet pozornie odległymi zjawiskami społecznymi, politycznymi, ekono­micznymi i kulturowymi zachodzącymi nie tylko w skali międzynarodo­wej, ale także w skali poszczególnych państw. Relacje międzykulturowe nie są bowiem zjawiskiem autonomicznym w stosunkach międzynarodo­wych, nie można ich więc odrywać od pozostałych płaszczyzn;uwzględnienie dwoistego charakteru komunikowania międzynaro­dowego. Dwoista natura tego procesu polega na współwystępowaniu pier­wiastka współpracy i rywalizacji w sferze idei, w której — jak wcześniej stwierdziliśmy — wyraża się podstawowa sprzeczność naszych czasów roz­ciągająca się współcześnie także na skalę międzynarodową;synteza dorobku innych dyscyplin społecznych. Marksizm propo­nuje spójną metodologię: nie odrzuca żadnej metody, która prowadzi do użytecznych wniosków, ale też żadnej z nich nie uważa za uniwersalną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.