UPORZĄDKOWANIE PROBLEMU

Wybór pada często na omówione wcześniej między­narodowe komunikowanie polityczne, kulturalne, międzyetnicz- ne, międzyrasowe, komunikowanie elit itp. W dalszym ciągu nie prowadzi to jednak do uporządkowania problemu i przejrzystości podziałów, o czym już wcześniej była mowa. Należałoby zatem wyjść od podstawowego w teorii komu­nikowania społecznego podziału na formy masowe i niemasowe i dopiero w ramach obu tych działów tworzyć różne typologie w zależności od potrzeb badawczych. Obydwie te formy mają wprawdzie swój genus proximum, ale istotniejsza jest chyba differentia specifica, która czyni z nich dziedziny dość odrębne, co implikuje dobór zróżnicowanych narzędzi badawczych. Po­równajmy zresztą krótko obydwie formy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.