USPRAWIEDLIWIONE NIEDOSTATKI

. Mowlana usprawiedliwia te niedostatki twierdząc, że emancypowanie się komunikowania międzynarodowego z dyscyp­lin macierzystych utrudnia analizę systemową rozwiniętą w ta­kich dyscyplinach, jak antropologia, psychologia, stosunki między­narodowe czy komunikowanie w ogóle. „Nie było na tyle czasu doświadczenia — skarży się H. Mowlana — by stworzyć zespół narzędzi metodologicznych, które pozwoliłyby zbudować główne koncepcje badawcze. Jak dotąd możemy raczej mówić o różnych podejściach, które próbują wprowadzić trochę ładu do nieusyste- matyzowanego obszaru o mglistych granicach. To najtrudniejsze warunki, w jakich tylko można pracować”.Wobec niedostatków metodologii stosowanej w nauce burżua­zyjnej niektórzy autorzy w poszukiwaniu lepszych ujęć proble­matyki komunikowania międzynarodowego zbliżają się — jak czy­ni to np. socjolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego, H. I. Schil­ler — do metodologii marksistowskiej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.