W NIEKTÓRYCH PRACACH

Tylko w niektórych pracach ta różno­rodność nomenklaturalna ma uzasadnienie metodologiczne (gdy między pojęciami zachodzi stosunek logicznego wynikania lub gdy autorzy analizują i określają relacje między ich zakresami). Naj­częściej różnorodność ta wynika z chęci urozmaicenia nazewni­ctwa lub też ze zwykłej dowolności, zwłaszcza u autorów o inkli­nacjach publicystycznych. Sam termin International communica­tion pojawia się najczęściej w nowszych opracowaniach, szczegól­nie tych o ambicjach teoretycznych, systematyzujących problem.W tej części literatury przedmiotu, która bliższa jest nauce o stosunkach międzynarodowych nie występuje tak rażące pomie­szanie pojęć. Wiele opracowań zachodnich operuje sztywnym sche­matem, który ujmuje przedmiot w cztery płaszczyzny: dyploma­tyczną, ekonomiczną, militarną i kulturalną. Najczęściej wystę­pują dwie zbitki terminologiczne: international cultural relations (międzynarodowe stosunki kulturalne) lub cultural diplomacy (dyplomacja kulturalna), przy czym ta druga wyraźnie wiąże kul­turalny komponent stosunków międzynarodowych z zewnętrzną funkcją państwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.