W ODNIESIENIU DO PROBLEMATYKI

W odniesieniu do omawianej tu problematyki marksizm ma więc przede wszystkim wartość jako ogólna teoria społeczna, która dostarcza zweryfikowanej przez proces historyczny metody do analizy zachodzących współcześnie zjawisk społecznych, także tych o charakterze uniwersalnym, po­nadnarodowym. Ale nie tylko: klasykom marksizmu zawdzięcza­my bowiem także naświetlenie wielu problemów z zakresu socjologii , kulturoznawstwa, ekonomii, stosunków międzynaro­dowych, nauki o państwie i in., które stanowią klucz do zrozu­mienia natury badanego procesu.Należy do nich zwłaszcza kwestia kształtu i zakresu wolności informacji. Tradycji marksowskiej sięga aktualne do dziś prze­ciwstawienie koncepcji formalnej, burżuazyjnej wolności prasy koncepcji socjalistycznej. Krytyka tej pierwszej zainicjowana przez K. Marksa, a rozwinięta przez W. I. Lenina jest i dziś punk­tem wyjścia oceny zachodniej koncepcji współżycia międzynaro­dowego w tej sferze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.