W SKALI JEDNEGO KRAJU

W skali jednego kraju oddziaływanie rządu na własne społeczeństwo to — defi­niując za W. Ph. Davisonem — „informacja publiczna” (public information), oddziaływanie w kierunku odwrotnym to „opinia publiczna” (public opinion). Przenosząc te zależności na grunt międzynarodowy otrzymamy „informację (propagandę) międzyna­rodową” rozwijaną przez rządy (elity) oraz „międzynarodową opi­nię publiczną” rozumianą jako wywieranie wpływu na rządy przez społeczeństwa innych krajów. Oddziaływanie w obu kierunkach daje właśnie „międzynarodowe komunikowanie polityczne” (inter- national political communication). Komunikowanie takie dokonuje się za pośrednictwem różnych kanałów: kontaktów bezpośrednich (face-to-face communication), struktur organizacyjnych (partie, związki zawodowe, kościoły, in­stytucje publiczne, stowarzyszenia zawodowe itp.), tzw. propagan­dy czynu (propaganda of deed) oraz środków masowych, które zdaniem W. Ph. Davisona odgrywają już dziś największą rolę i którym dlatego należy poświęcić najwięcej uwagi w analizie problemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.