W ŻADNEJ Z EPOK

Niekoniecznie musi to być przy tym zawładnięcie kul­turowe towarzyszące podbojom kolonialnym, może do tego dojść w wjniku innych procesów (np. współcześnie poprzez inwazję^? obcych treści za pośrednictwem nowoczesnych technik komuni­kowania), o których będzie jeszcze mowa w dalszych partiach opracowania.Antropologowie są również zgodni co do tego,- że w żadnej z epok dyfuzja nie była procesem mechanicznym, element kultu­rowy przeszczepiany do nowych warunków ulegał bowiem — zgodnie z prawami dialektyki — mniejszym lub większym adap­tacjom do nowych wymogów, a niekiedy — już przetworzony — oddziaływał na kulturę, z której się wywodził. Element kultury podlegający dyfuzji może być szeroko rozu­miany. Mogą nim być przedmioty (narzędzia), instytucje, idee, religie, zewnętrzne formy kulturowe (ubiory) itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.