WAŻNA ROLA MIERZENIA

Mierzenie odgrywa ważną rolę w makroekonomii ponieważ niedokładne lub błędne pomiary mogą zniekształcić dane statystyczne, na których opierają się decyzje wyboru kierunków polityki gospodarczej przez rząd. Musimy być w stanie dokładnie śledzić przebieg procesów gospodarczych jeśli mamy mieć możliwość wyboru odpowiednio owocujących działań. Wśród wielu miar poziomu działalności gospodarczej.najważniejszymi są: (1) produkt narodowy brutto i netto, które są precyzyjnymi, ale pod pewnym względem arbitralnymi miarami ogólnej produkcji krajowej, (2) dochód narodowy, dochody osobistei  osobiste dochody dyspozycyjne, które są miarami siły nabywczej konsumentów przed i po opodatkowaniu, (3) stopa bezrobocia, która stanowi miarę trudności znalezienia pracy przez ludność, oraz (4) stopa inflacji, miara trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen, odpowiednio przeliczona w celu uwzględnienia wpływu zmian jakości towarów, które brane są pod uwagę przy obliczaniu tego wskaźnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.