WSZELKIE ODMIENNOŚCI

Tak samo — biorąc nawet pod uwagę wszystkie odmienności historyczne — należy ujmować misję chrystianizacyjną Kościoła, która również polegała na narzucaniu narodom wartości, które przez swój transcendentalny, nadprzyrodzony charakter miały być uniwersalne.Uwzględniając fakt, że w starożytności i wczesnym średnio­wieczu religie były jednym z najważniejszych czynników kultu­rotwórczych oczywiste jest, że chrześcijaństwo jako religia dą­żąca do uniwersalizmu musiała wywrzeć wielki wpływ na proces kulturowej unifikacji ówczesnego świata. Misje chystianizacyjne przyspieszały przemieszanie kulturowe. O Pawle — apostole, mó­wi się, że był pierwszym „obywatelem świata”, będąc bowiem Ży­dem żył w Rzymie, a jego językiem ojczystym była greka. Ale chrześcijańska misja Kościoła to nie tylko krzewienie wia­ry, to także narzucanie wartości „doczesnych”, wzorów cywiliza­cyjnych i kulturowych, które Kościół uznał za nadrzędne i w ich narzucaniu średniowiecznemu światu posuwał się do użycia róż­nych środków, włącznie z krucjatami i innymi uświęconymi przez Kościół wojnami z „niewiernymi”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.