WYKAZANE SŁUSZNOŚCI

Wy­kazanie słuszności naszego stanowiska wymaga argumentów nie tylko ze sfery polityczno-ideologicznej, ale także podbudowane­go teoretycznie i zweryfikowanego empirycznie wsparcia ze stro­ny nauki. Na obecnym etapie każde opracowanie jest wartościowe, wypełnia bowiem lukę, która powstaje zawsze wtedy, gdy rozwijającej się i różnicującej rzeczywistości nie towarzyszą wy­siłki zmierzające do jej uchwycenia i uogólnienia. W wielu opracowaniach możemy się spotkać z sugestią lub wręcz twierdzeniem, że badania nad komunikowaniem międzyna­rodowym tworzą nową jakość, nowe pole badawcze. Mimo tej konstatacji, wielu badaczy więcej energii poświęca analizie zja­wisk ideologicznych, politycznych i kulturowych niż teoretyczno- -metodologicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.